Nieuws over vluchtelingen op Samos

Wij ontvangen vragen via de mail over de vluchtelingenstroom op Samos. Heel begrijpelijk dat hier vragen over worden gesteld.

De situatie is erg veranderd ten opzichte van 2015. Nu de ‘deal’ met Turkije wordt uitgevoerd is de stroom vluchtelingen gestopt . Dit betekent niet dat er geen vluchtelingen aankomen, maar het zijn er maar enkelen per week en de kans dat je ermee wordt geconfronteerd is nihil.

Wel zijn er nog vluchtelingen in de opvang achter Samos stad. Zij wachten nog op een verblijfsstatus.